Obecnie pracodawca zatrudniając pracownika, chce, aby ten z zasady dzielił czas pracy na dwa różne stanowiska pracy. Dlatego pracownik zamiast wykonywać obowiązki zarezerwowane dla jednego stanowiska, przez określony czas wykonuje czynności na jednym stanowisku, a przez resztę czasu – na drugim. Właśnie w takich sytuacjach powstaje jednak problem związany z tym, w jaki sposób powinna zostać sporządzona umowa i czy można zdecydować się na podpisanie dwóch różnych umów? Poniżej znajdziesz krótki artykuł na ten temat. Przeczytaj go koniecznie!

Kilka stanowisk, a stosunek pracy

Zacznijmy od tego, że w pierwszej kolejności należy wskazać, że zgodnie z utrwalonym stanowiskiem doktryny i judykatury przy wykonywaniu na rzecz tego samego pracodawcy nawet kilku rodzajów podporządkowanej pracy, domniemanie przemawia za istnieniem jednego stosunku pracy. Zwykle zasada ta jest niezmienna, nawet jeżeli stosunek pracy charakteryzuje się złożoną konstrukcją przedmiotu zobowiązania, tj. obowiązki pracownika wykraczają poza zakres jednego stanowiska pracy. W wyroku z dnia 13 marca 1997 r., I PKN 43/97 Sąd Najwyższy wskazał, że „zasadą jest pozostawanie stron w jednym stosunku pracy, choćby nawet przedmiotem pracowniczego zobowiązania był rodzaj pracy szeroko określony nazwą kilku zawodów lub specjalności czy funkcji”. Poza tym, jak zauważył SN koncepcję dwóch stosunków pracy mógłby narzucić ustawodawca, jednak wobec braku podobnej regulacji należy założyć, że stronom wolno byłoby podpisać dwie umowy o pracę w przypadku, gdyby istnienie jednego stosunku pracy powodowało dysfunkcjonalność wzajemnej więzi prawnej.

Jedna umowa i kilka rodzajów pracy

No cóż, mając na uwadze powyższe, należy wskazać, że w sytuacji, gdy pracodawca chce, aby pracownik świadczył dla niego pracę wielorodzajową, powinien zatrudnić pracownika na podstawie jednej umowy o pracę, w której wskazane będą rodzaje umówionej pracy oraz wymiar zatrudniania. W związku z tym, jeżeli pracodawca chciałby podzielić etat pracownika na dwa lub więcej stanowiska, powinien odpowiednio zmienić umowę o pracę, zamiast zawierać dodatkowe umowy.

Problematyczny podział etatu przy umowie na zastępstwo

Jednak problem pojawia się w przypadku umowy na zastępstwo, ponieważ jest ona zawierana na czas określony z tą równicą, że nie podlega rygorom czasowego ograniczenia, jakim podlegają umowy na czas określony. Umowa ta może być zawarta tylko w przypadku konieczności czasowego zastąpienia nieobecnego pracownika, więc nie można pod jej pozorem zlecać pracownikowi innej pracy – zatrudniać go na innym stanowisku. Innymi słowy oznacza to, że należy ostrożnie podchodzić do każdej zmiany czy też modyfikacji umowy na zastępstwo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *