8 lutego 2017 roku Rzecznik Generalny Maciej Szpunar przedstawił opinię w sprawie Stichting Brein przeciwko Ziggo BV I XS4ALL Internet BV, C-610/15. Co prawda rozstrzygnięcie TSUE, które wkrótce zapadnie w tej sprawie, będzie miało duże znaczenie dla praktyki, zwłaszcza dotyczącej oceny zakresu odpowiedzialności operatorów serwisów społecznościowych, dlatego warto przyjrzeć się bliżej zarówno okolicznościom faktycznym sprawy, jak i opinii Rzecznika Generalnego. Poniżej znajdziesz krótki artykuł, dotyczący operatorów witryn indeksujących user generated content. Przeczytaj go koniecznie!

Działania operatorów witryn indeksujących treści pochodzące od użytkowników

Zacznijmy od tego, że sprawa dotyczy oceny prawnej działań operatorów witryn indeksujących treści pochodzące od użytkowników, czyli podmioty, których aktywność nie ogranicza się do umożliwiania wyszukiwania plików przechowywanych na komputerach użytkowników należących do sieci, ale polega także na dokonywaniu podziału tych treści na kategorie, a także dokonywaniu selekcji treści prezentowanych użytkownikom według np. kryterium liczby pobrań lub pytań. Okazuje się, że takie uszeregowanie plików wymienianych w ramach sieci peer-to-peer, z których 90-95% pochodzi z nielegalnych źródeł, odnalezienie, z pewnością ułatwia ich odnalezienie.

Czy operator witryny indeksującej, której funkcjonowanie znacznie ułatwia wymianę plików w sieci peer-to-peer, komunikuje utwory publiczności w rozumieniu art. 3 ust. 1 dyrektywy 2001/29/WE?

No cóż, zdaniem Rzecznika Generalnego operator witryny indeksującej, np. przedmiotowej witryny The Pirate Bay, komunikuje utwór publiczności i tym samym wkracza w sferę wyłącznych uprawnień podmiotów praw autorskich, pod warunkiem, że posiada rzeczywistą wiedzę o naruszeniach i nie podejmuje działań mających na celu zapobieżenie lub uniemożliwienie dostępu do bezprawnych treści. I dopóki wiedzy takiej operator nie posiada, pełni jedynie rolę pośrednika (pkt 51 zdanie 2). W związku z tym, w opinii Rzecznika Generalnego zatem kwestią kluczową dla odpowiedzialności takiego podmiotu jest rzeczywista wiedza, czyli wiedza o konkretnym naruszeniu. Natomiast źródłem tej rzeczywistej wiedzy może być wyraźne powiadomienie pochodzące od uprawnionego o nielegalnym charakterze treści zawartych w witrynie. Ponadto przyjęcie przez Trybunał Sprawiedliwości tez zawartych w opinii Rzecznika Generalnego jako własnych oznaczało będzie zastosowanie w odniesieniu do tych podmiotów reżimu odpowiedzialności właściwego hostingodawcom. Uzależnienie odpowiedzialności od podjęcia właściwej reakcji w związku z uzyskaniem wiedzy o naruszeniu jest niczym innym jak zastosowaniem instytucji notice and take-down.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *