Jeżeli chodzi o niezdolność do pracy wywołanej chorobą pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy przez okres nie dłuższy niż 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży – nie dłużej niż przez 270 dni (artykuł 8 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa). Dodatkowo pracownik może przebywać na zwolnieniu lekarskim nieprzerwanie przez wyżej wskazany czas, jednak zdarzają się również sytuacje, gdy jest on niezdolny do pracy kilkukrotnie z powodu tej samej choroby. Natomiast jeżeli przerwa pomiędzy chorobami nie przekraczała sześćdziesiąt dni, to ZUS wliczy poszczególne okresy niezdolności do pracy wywołane tą samą chorobą do jednego okresu zasiłkowego. Oczywiście może się to wiązać dla pracownika z odmówieniem prawa do zasiłku chorobowego, gdy zostanie przekroczony maksymalny czas jego pobierania. Poniżej znajdziesz krótki artykuł, dotyczący zasiłku chorobowego w przypadku kilku okresów niezdolności pracy. Przeczytaj go koniecznie!

Co oznacza „ta sama choroba”?

Zacznijmy od tego, że jednym z czynników reglamentujących długość zasiłku chorobowego jest relacja zachodząca między niezdolnością do pracy, a rodzajem jednostki chorobowej ją wywołującym. Określenie „ta sama choroba”, rozumiane funkcjonalnie jako przyczyna niezdolności do pracy, warunkuje długość prawa do zasiłku. Otóż zgodnie z utrwalonym już stanowiskiem Sądu Najwyższego (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 maja 2016 roku, II BU 4/15) tożsamość chorobową należy oceniać nie z punktu widzenia prawnego, ale medycznego. Stwierdzenie „ta sama choroba” nie jest równoznaczne z czynnikiem wywołującym schorzenie i nie musi odnosić się do identycznych numerów statystycznych, nadanych zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10. Nie chodzi tu o identyczne objawy odpowiadające numerom statystycznym, ale o opis stanu klinicznego konkretnego układu lub narządu, który może dawać różne objawy, klasyfikowane pod różne numery statystyczne, jednak stanowi tę samą chorobę, skoro dotyczy tego samego narządu lub układu.

Przemijająca, a wielokrotna niezdolność do pracy

Warto wspomnieć także o tym, że Sąd Najwyższy zwrócił uwagę, że sumowanie następujących po sobie w krótkich odstępach czasu okresów absencji z powodu tej samej choroby służy do oddzielenia przemijającej niezdolności do pracy od ustabilizowanych procesów chorobowych. W związku z tym, jeżeli ten sam proces chorobowy czyni pracownika wielokrotnie niezdolnym do pracy w dość krótkich odstępach czasu, to uzasadnione jest przypuszczenie, że wpływ stanu zdrowia na zdolność do pracy nie ma charakteru czasowego (przemijającego).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *