Trzeba przyznać, że do tej pory pracodawcy często mieli problem z jednoznacznym stwierdzeniem, czy należy opłacać składki na Fundusz Emerytur Pomostowych za pracownika wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy. Na pewno niejasności w interpretacji przepisów powodowały, że nie wszyscy pracodawcy opłacali powyższe składki, sądząc, że mają one charakter ubezpieczenia. Jednak z powodu niejednoznacznego orzecznictwa w dniu 28 września 2016 roku Sąd Najwyższy podjął uchwałę w składzie siedmiu sędziów (III UZP 10/16), w której jednoznacznie określono status składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. Poniżej znajdziesz krótki artykuł, dotyczący składki na fundusz emerytur pomostowych. Przeczytaj go koniecznie!

Praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

Zacznijmy od tego, że do tej pory sprzeczne orzecznictwo sądów dotyczyło zakresu obowiązku opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych za pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, uregulowanego w art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o emeryturach pomostowych. Otóż istotą problemu jest pytanie, czy składki na Fundusz Emerytur Pomostowych opłaca się za wszystkich pracowników, którzy urodzili się po dniu 31 grudnia 1948 r. oraz wykonują prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, czy tylko za tych, których uważa się za pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w pełnym wymiarze czasu pracy (na podstawie art. 3 ust. 4 i 5 ustawy o emeryturach pomostowych). I tutaj, w powyższym kontekście Sąd Najwyższy wskazał, że w art. 3 ustawy ustawodawca wymienił rodzaje prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze i określił wymiar czasu ich wykonywania. Jednak dopiero wypełnienie wszystkich okoliczności (rodzaj pracy i czas jej wykonywania) uprawnia do emerytury pomostowej.

Składka a ubezpieczenie

Ponadto Sąd Najwyższy wskazał również różnice między składką na Fundusz Emerytur Pomostowych a ubezpieczeniem społecznym. Mimo przeznaczenia składek na Fundusz Emerytur Pomostowych, które są źródłem wypłat emerytur, bez powiązania z kumulowaniem składek na powstanie prawa do emerytury pomostowej, Sąd Najwyższy stwierdził, że wykazuje ona cechy charakteryzujące podatki lub inne daniny publiczne. Otóż tym samym, zdaniem Sądu to właśnie do tego typu podatków należy porównywać składkę na emeryturę pomostową. Warto wspomnieć o tym, że w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych składkami określane są zbiorczo składki na ubezpieczenia społeczne oraz poszczególne składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *